MOVE


Za sve u vezi 2nd MOVE Symposium kliknite na:


MOVE (MObilitiy for Vesicles research in Europe) je inicijativa društava za ekstracelularne vezikule širom Evrope sa ciljem da se istraživačima u ranim fazama karijere pruži prilika da rade u laboratoriji u drugoj evropskoj zemlji.

MOVE Fellowship imaju za cilj da podstaknu saradnju između članova različitih evropskih nacionalnih EV društava/mreža i njihovih laboratorija.

MOVE Fellowship omogućavaju kandidatima da rade u drugoj akademskoj laboratoriji u Evropi (Laboratorija-domaćin) sa ciljem da razviju svoje tehničke veštine i prošire sopstvene profesionalne mreže.MOVE Fellowships

NOVOSTI – MOVE Fellowships za 2024.

Organizatori 1st MOVE Symposium-a u Malagi su odlučili da dodele 5 MOVE Fellowshps, za koje mogu da se prijave i članovi SrbEV.

Dokumentaciju treba spremiti prema sledećem uputstvu.

Važna napomena: iako je u dokumentu naznačeno da je rok 1. april, to je rok do kada naše Društvo treba da pošalje izabrane prijave MOVE-u a rok za slanje prijava Društvu (na adresu srbevs.office@gmail.com) je do 26. aprila.


Ko može da se prijavi?

– doktoranti,

– istraživači post-doktoranti u ranoj fazi karijere (≤ pet godina posle odbrane doktorata, ne računajući pauze u karijeri),

– tehničari,

ako su članovi njihovog nacionalnog EV društva/mreže.

Mogući su izuzeci (npr. studenti master studija), ali to je diskreciono pravo odbora nacionalnog EV društva/mreže.


Koje laboratorije mogu biti laboratorije-domaćini?

– Rukovodilac laboratorije-domaćina akademske institucije mora trenutno biti član nacionalnog EV društva/mreže zemlje u kojoj se nalazi.

– Laboratorija-domaćin treba da bude na MOVE listi Laboratorija-domaćina: link ovde. (Da biste prijavili laboratoriju kao potencijalnu laboratoriju-domaćina, kontaktirajte svoje nacionalno društvo/mrežu).


Pravila

– Putne troškove i dnevnice će obezbediti Nacionalno EV društvo/mreža podnosioca prijave (ali ne i naknade za troškove rada)

– Nacionalno EV društvo/mreža može ponuditi do €2000/£2000 (u zavisnosti od društva) po MOVE stipendiji

– MOVE Fellowship će biti ponuđen za rad u laboratoriji akademske institucije u drugoj evropskoj zemlji u trajanju do tri meseca

– Intelektualna svojina, ugovori o neotkrivanju podataka i vlasništvo nad podacima propadaju laboratorijama-domaćinima i preporučujemo da laboratorija kandidata i laboratorija-domaćin postignu dogovor po ovim pitanjima.


Proces:

1. Kontaktirajte svoje lokalno nacionalno EV društvo/mrežu da vidite da li su deo MOVE-a i da li ispunjavate uslove da se prijavite

2. Potražite laboratorije-domaćine registrovane na linku MOVE: link ovde.

3. Kontaktirajte direktno laboratoriju-domaćina da biste razgovarali o vašem predlogu projekta

4. Prijavite se u skladu sa pravilima vašeg Nacionalnog EV društva/mreže

5. Po završetku boravka, napišite izveštaj i podnesite ga svom nacionalnom EV društvu/mreži


Ovo je tekuća aplikacija i različita društva/mreže imaju različita vremena za prijavu i pravila, pa ih kontaktirajte direktno.

Molimo vas da za dodatna pitanja i specifična pravila kontaktirate predstavnike vašeg nacionalnog društva/mreže.


Srećno!