Članstvo


Članarina

Godišnja članarina je 1700 rsd.

Godišnja članarina za studente doktorskih studija je 1200 rsd.


Podaci za uplatu

Svrha uplate: Članarina za 2022. godinu za (napišite ime i prezime)

Primalac: Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule, Prvomajska 44, 11080 Zemun

Broj računa primaoca: 160-6000001424785-96


Učlanjenje

Član Društva može postati svako zainteresovano lice u naučnom, nastavnom ili istraživačkom zvanju, shodno Zakonu o nauci i istraživanjima i  Zakonu o visokom obrazovanju, koje se u okviru svog profesionalnog rada bavi istraživanjem ekstracelularnih vezikula.

Član se postaje slanjem popunjene pristupnice na mail srbevs.office@gmail.com, kojom se izjavljuje prihvatanje ciljeva i statuta Društva, a nakon verifikacije od strane Predsedništva Društva.

Predsedništvo ima pravo da odbije zahtev za članstvo licu za koje smatra ili zna da krši ili je kršilo naučne ili druge etičke norme.

Licu koje postane član Društva, sekretar Upravnog odbora izdaje potvrdu o članstvu, na zahtev.