Laboratorija za matične ćelije

Stomatološki fakultet

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Stomatološki fakultet u Beogradu, kao vodeća naučnoistraživačka ustanova u oblasti stomatologije u zemlji, svakodnevno radi na usavršavanju postojećih i uvođenju novih naučnih metoda zarad unapređenja kvaliteta naučnog procesa i primene naučnih rezultata u praksi.  Jedna od sfera interesovanja naše Laboratorije svakako su i ekstracelularne vezikule (EV), odnosno  istraživanje njihove uloge u patogenezi malignih oboljenja glave i vrata, kao i u njihove potencijalne primene u regenerativnoj medicini. U proteklom vremenskom periodu trudili smo se da našu Laboratoriju obogatimo opremom za izolaciju i karakterizaciju ekstracelularnih vezikula.

U ovom trenutku Laboratorija radi na optimizaciji izolacije egzozoma korišćenjem aktivnog magnetnog sortiranja, tj. MACS tehnologije. Nakon izolacije EV, korišćenjem Western blot tehnike i metodom protočne citometrije (CD9, CD63) radi se karakterizacija dobijenih egzozoma. Izolacija EV planirana je iz tumorskih ćelija i različitih mezenhimalnih matičnih ćelija (MMĆ) dentalnog porekla. Glavni pravci istraživanja su ispitivanje uloge EV u biologiji tumora, što podrazumeva ispitivanje sadržaja EV, sa posebnim akcentom na male nekodirajuće RNK, komunikacije tumorskih ćelija i njihovog okruženja i dr. Takođe, važan pravac rada Laboratorije je upotreba egzozoma dobijenih iz MMĆ u svrhu regeneracije i reparacije različitih tkiva u maksilofacijalnoj regiji.


Kontakt

prof. dr Jelena Milašin