Laboratorija za ekstraćelijske vezikule

Hemijski fakultet

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Ekstracelularne vezikule (EV) su važni signalni medijatori u brojnim fiziološkim i patološkim procesima u organizmu. Usled prisustva u telesnim tečnostima EV se prepoznaju kao novi izvor biomarkera za dijagnostiku patoloških stanja, prognozu toka bolesti i praćenje terapijskog odgovora, kao i za predviđanje rizika od novog razvoja bolesti. Da bi se dijagnostički potencijal EV u potpunosti iskoristio neophodno je da se razviju novi protokoli koji će omogućiti iskorak u tom pravcu.

Glavni cilj istraživanje laboratorije EV-HF je da se razviju jedinstvena rešenja kako bi se trenutni dijagnostički potencijal EV unapredio i to implementacijom univerzalnog, skalabilnog i pristupačnog sistema za prečišćavanje EV. Kreiranjem jednostavnog, robusnog i skalabilnog sistema za prečišćavanje EV obezbediće se preko potrebni tehnološki iskorak u pravcu primene EV u personalizovanoj medicini, uvodeći prelaz u istraživanju EV, od obučavajućeg laboratorijskog koncepta do dijagnostičkog sredstva.


Kontakt

vanredni profesor dr Milica Popović