Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Institut za primenu nuklearne energije, INEP

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju se prevashodno bavi analizom ekstracelularnih vezikula semene plazme (prostazoma). Fokus je na kompoziciji i distribuciji N-glikana i markera ekstracelularnih vezikula u cilju utvrđivanja jedinstvenog glikanskog potpisa prostazoma kao novog referentnog markera.

Takođe, deo istraživanja se odnosi na analizu ekspresije egzozomalne mikroRNA uključene u regulaciju glikoma, kod osoba sa primarnim i sekundarni karcinomom jetre sa ciljem njihove dalje primene u dijagnostici i prognostici kancera jetre. 


Kontakt

dr Sanja Goč