Prva SrbEV škola ekstracelularnih vezikula


Osnove izolovanja i karakterizacije EV


SrbEV organizuje svoju prvu školu ekstracelularnih vezikula (EV): Osnove izolovanja i karakterizacije EV.

Cilj ove Škole je upoznavanje članova Društva sa teorijskim i praktičnim aspektima metoda koje se koriste u izolovanju i karakterizaciji EV a koje su dostupne u laboratorijama članova SrbEV.

Škola je namenjena članovima SrbEV a sastojaće se od jednog teorijskog dana koji će biti održan 10. juna 2024. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu i praktičnih demonstracija.

Teorijski dan je otvoren, osim za članove Društva, i za članove njihovih laboratorija (do popune kapaciteta sale).

Praktične demonstracije će za polaznike Škole biti organizovane u Institutu za primenu nuklearne energije, INEP, Univerziteta u Beogradu (BU), na Hemijskom fakultetu BU, Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, IMGGI BU, Biološkom fakultetu BU i Inovacionom Centru Tehnološko-Metalurškog Fakulteta, IC TMF BU.

Program teorijskog dana: