O nama

Osnivačka skupština Srpskog društva za ekstracelularne vezikule održana je 25.03.2022. na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Na Osnivačkoj skupštini je donet Statut Srpskog društva za ekstracelularne vezikule.


Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule je registrovano u Agenciji za privredne registre 12.04.2022. godine pod matičnim brojem 28341091 i sa poreskim identifikacionim brojem 112978408 pod kojim je i upisano u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave.