SDIR


Srpsko društvo istraživača (SDIR) i Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule (SrbEV) su 18.11.2022. potpisali Sporazum o naučno-stručnoj saradnji u cilju sveobuhvatnijeg promovisanja naučno-istraživačkog rada, edukacije i napretka članova oba društva.


Potpisivanje sporazima o saradnji između Srpskog društva istraživača raka, SDIR i SrbEVs, dr Milena Čavić i dr Maja Kosanović

Dva društva će raditi na organizovanju i realizaciji zajedničkih aktivnosti u oblasti naučnih istraživanja od zajedničkog interesovanja, kroz razmenu predavača, naučne literature, zajedničku pripremu naučnih sastanaka i druge aktivnosti.