INN Vinča – Odeljenje za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Institut za nuklearne nauke Vinča, Nacionalni institute Republike Srbije

Univerzitet u Beogradu

Istraživanja EV

Egzozomi su prenosioci različitih bioaktivnih molekula koji na taj način omogućavaju komunikaciju između mozga i perifernih organa preko cirkulacije. Ovo njihovo svojstvo čini ih značajnim novim targetima za dijagnostiku i terapuju, a naročito u bolestima centralnog nervnog sistema kod čoveka koje su zbog izolovanosti nervnog tkiva nedostupne za izučavanje. Jedna od tih bolesti je multipla skleroza, neuroinflamatorna i neurodegenerativna bolest za koju još uvek ne postoji terapija (osim simptomatske). Takođe, nepoznanica je i to da li multipla skleroza započinje u mozgu ili na periferiji i koji su mehanizmi koji dovode do izuzetno brze progresije kod nekih pacijenata dok kod drugih pacijenata ona prati benigni tok. Budući da su egzozomi obogaćeni molekulima mikro RNK (miRNK), malim regulatornim RNK, istraživanja u Laboratoriji za radiobiologiju i molekularnu genetiku Instituta Vinča u ovoj oblasti se zasnivaju na izučavanju funkcije miRNK i njihove uloge u regulaciji ekspresije gena u grupama pacijenata sa  težim i blažim tokom multiple skleroze. U tu svrhu koristimo integraciju sekvenciranja nove generacije (Next generation sequencing – NGS) i bioinformatičkih analiza za karakterizaciju identifikovanih miRNK. Funkcionalnim studijama koje uključuju tretman ćelijskih kultura prečišćenim egzozomima kao i manipulaciju nivoima miRNK metodom transfekcije miRNK mimika i inhibitora vršićemo potvrdu uočenih potencijalnih efekata egzozomalnih miRNK na gene uključene u proces feroptoze. Istraživanja su finansirana od strane Fonda za nauku Republike Srbije, program Ideje, i izvode se u okviru projekta FerroReg čiji je rukovodilac dr Maja Živković, naučni savetnik.

Korišćenje pomenute metodologije primenjuje se i u istraživanjima cirkulišućih egzozomalnih miRNK i kod pacijenata sa glioblastomom, još jedne bolesti nervnog sistema za koju se traže novi pristupi u efikasnijoj terapiji. Takođe, egzozomi iz urina i njima prenošene miRNK mogu biti novi biomarkeri nastanka urođenih anomalija bubrega i urinarnog trakta i gubitka bubrežne funkcije. Naša istraživanja egzozoma u kompleksnim bolestima čoveka su još uvek na početku ali sa vizijom da u budućnosti dovedu do pronalaska novih dijagnostički pokazatelja i potencijalno boljih terapija.


Kontakt

dr Maja Živković