Dobrodošli

u Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule!Ekstracelularne vezikule (EV) su membranske vezikule koje ćelije otpuštaju u ekstracelularni prostor. One mogu prenositi sve vrste biomolekula do ciljnih ćelija, prenoseći im bioinformacije i utičući na promenu njihove fiziologije. Zbog toga one imaju važnu ulogu u međućelijskim komunikacijama, kako u fiziološkim tako i u patofiziološkim procesima.

Istraživanje EV je od izuzetnog značaja iz tri glavna razloga:

  • razumevanje biologije EV omogućava dublje razumevanje fundamentalnih (pato)fizioloških procesa u organizmu s obzirom da su EV uključene u sve takve procese,
  • EV imaju veliki dijagnostički potencijal s obzirom da njihov sastav odražava fiziološko stanje ćelije iz koje potiču a EV su dostupne u biološkim tečnostima,
  • EV imaju veliki terapeutski potencijal s obzirom da su biokompatibilne, slabo imunogene, punjive i mogu biti usmerene.

Stoga je 2022. godine osnovano Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule, sa ciljem unapređenja naučnog rada u oblasti istraživanja EV u Srbiji, kroz saradnju, obuke, unapredjenje i korišćenje kapaciteta; razmene naučnih saznanja i informacija između naučnika koji se bave ovom oblašću u zemlji i inostranstvu; razvoja nastave u ovoj oblasti; popularizacije značaja istraživanja EV kao i razmatranja regulative za upotrebu komercijalnih proizvoda na bazi EV.

U ime Srpskog društva za ekstracelularne vezikule želim dobrodošlicu svim kolegama koji se bave sa EV.

dr Maja Kosanović

Predsednik SrbEV