EV Insight


Prvi simpozijum MOVE, neformalnog konzorcijuma evropskih nacionalnih društava za ekstracelularne vezikule

SrbEV je ko-organizator ovog skupa, koji će biti održan 24-27 oktobra 2023. u Malagi, Španija.

Više o sastanku možete videti ovde: https://www.webcongreso.com/move

Više o MOVE neformalnom konzorcijumu evropskih nacionalnih društava za ekstracelularne vezikule možete videti ovde: https://www.ukev.org.uk/move-mobility-ev-europe/