Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Institut za primenu nuklearne energije, INEP

Univerzitet u Beogradu

Istraživanja EV

Ispitivanje imunomodulatornih osobina ekstracelularnih vezikula iz parazita Trichinella spiralis, na model sistemu humanih dendritskih ćelija i modelu alergije na albumin kod miševa, sa ciljem dizajniranja novih imunomodulatornih terapeutika za primenu kod bolesti u čijoj osnovi je poremećaj imunskog odgovora.


Kontakt

dr Maja Kosanović