Centar za lasersku mikroskopiju

Institut za fiziologiju i biohemiju „Ivan Đaja”

Biološki fakultet

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Poznato da su EV uključene u međućelijsku komunikaciju, kao i da imaju ulogu u bolestima centralnog nervnog sistema. U zavisnosti od njihovog sadržaja, mogu biti uključene u održavanje homeostaze, ali mogu promovisati neuroinflamaciju i progresiju neurodegeneracije. Sa druge strane, u našim ranijim istraživanjima smo pokazali da serumska frakcija imunoglobulina G (IgG) pacijenata obolelih od amiotrofične lateralne skleroze (ALS, bolest motornog neurona) izaziva kalcijumski odgovor i promenu pokretljivosti kiselih vezikula u astrocitima i oksidativni stres u mikrogliji in vitro. Cilj našeg istraživanja je ispitati na koji način ALS IgG utiču na oslobađanje i sadržaj EV od strane ćelija glije in vitro i moguće implikacije u patogenezi bolesti.


Kontakt

prof. dr Pavle Anđus